Persoonsvolgend budget

Mensen met een handicap die via hetVlaamse Agentschap over een Persoonsvolgend Budget (PVB) beschikken, kunnen hulp bij ons inkopen.

De verzorgende, huishoudelijke of andere taken die je zelf niet kan uitvoeren,
kunnen na het afsluiten van een overeenkomst door onze medewerker(st)ers opgenomen worden.

Onze medewerk(st)ers staan klaar om u op discrete wijze bij te staan en te helpen waar nodig.


Zowel de intensiteit als het moment van de hulp wordt in nauw overleg met u bepaald.En, hoewel onze voorkeur om organisatorische redenen uitgaat naar hulp per half dagdeel, kan hier zeker van afgeweken worden.


Aarzel niet en bel ons 02/532 09 59