opleiding Verzorgende - Zorgkundige (Liedekerke) 2021

Doelgroep(en)

(Vrije) werkzoekenden


Omschrijving opleiding


De opleiding in dagonderwijs bestaat uit 2 delen, met name ongeveer de helft enerzijds les/theorie en anderzijds stage in eigen streek.
Deze onderdelen worden in alternerende blokken aangeboden.

 

De theorie bestaat uit een 6-tal vakken zijnde:

 •  Zorg voor woon- en leefklimaat: voedingsleer, kooklessen, onderhoud van de woning, …
 •  Verzorging: praktijk en theorie van verzorging, EHBO, hef- en tiltechnieken, …
 •  Omgangskunde: psychologie van de mens, sociale vaardigheden, animatie, …
 •  Participatie aan de arbeidswereld: sociale wetgeving, plichtenleer, de sociale kaart, deontologie, …
 •  Leerproces: leren leren, ICT-lessen, sollicitatie, individuele- en groepsevaluaties
 •  Kennismaking met bijzondere doelgroepen: bezoek aan snoezelruimte, WZC/RVT, revalidatiecentrum, …

Stage :

Je hebt 2 stageperiodes: 1 in een woonzorgcentrum & 1 in een thuiszorgdienst, met een totaal 750 uren stage.

 

Duur van de opleiding

 1 jaar

Voorwaarden om te kunnen deelnemen:

Je mag deelnemen indien je:

 • 18 jaar bent of wordt tijdens het opleidingsjaar
 • (vrije) werkzoekende bent
 • lichamelijk fit bent
 • slaagt in de selectieproeven van de VDAB en het opleidingscentrum
 • Nederlands spreekt en schrijft

 Voordelen

De opleiding is in samenwerking met VDAB, dit biedt volgende voordelen:

 •  De opleiding is volledig gratis
 •  Je behoudt je uitkering
 •  Je krijgt een opvangvergoeding voor kinderen tot 12 jaar, die opgevangen worden bij een erkende dienst
 •  Verplaatsingskosten worden vergoed
 •  Afhankelijk van de individuele situatie zijn premies mogelijk

 Wanneer?

Start nieuwe opleiding:  22 februari 2021.


Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag les van 9u tot 15.30u
Woensdag les van 9u tot 13u.
Geen les tijdens schoolvakanties, maar wel stage.

Waar?

De opleiding gaat door in het Educatief Centrum, Fabrieksstraat 3 te 1770 Liedekerke.

Infodagen:

Data:              maandag  7/12/2020, vrijdag 8/01 en 5/02 /2021 om 9 uur

Plaats:           Educatief Centrum, Fabrieksstraat 3 te 1770 Liedekerke

Inlichtingen:  

Zie folder van de opleiding

Nathalie Valcke : 053/64.11.66
nathalie@edc-liedekerke.be
terug naar lijst