Opleiding Keukenmedewerker

Doelgroep(en)

Anderstalige werkzoekenden


Omschrijving opleiding


De opleiding keukenmedewerker is gericht naar anderstaligen. Vandaar dat tijdens de opleiding een 50-tal uren functioneel technisch Nederlands worden gegeven. Daarnaast worden praktijk- en theorievakken afgewisseld.

  • De praktijk is gericht op het beheersen van basistechnieken: de basisfonds, soepen, groenten, vlees en basissausen, het gebruik en onderhoud  van materiaal en apparatuur.

  • In de theorie leren de cursisten de courante keukentermen, EHBO, rekenvaardigheden, sociale vaardigheden en sollicitatietraining.

 

Voorwaarden om te kunnen deelnemen

  • Minimum 18 jaar zijn
  • Diploma van Lager Secundair
  • Basiskennis Nederlands
  • Lichamelijk geschikt zijn (wordt getest door VDAB)

 

Duur van de opleiding

500 uren, waarvan 175 uren stage op de werkvloer
12 uren nazorg. Dit is extra sollicitatietraining onder begeleiding.

 

Wanneer?

  • Startdatum nog nader te bepalen
  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag les van 8u30 tot 16u
  • Woensdag les van 8u30 tot 12u30
  • Geen les tijdens de herfstvakantie, wel stage tijdens de kerstvakantie

 

Waar?

Educatief Centrum
Fabrieksstraat 3
1770 Liedekerke

 

Infodagen:

Nog niet gekend.
vanaf 9.30 uur

Plaats: Educatief Centrum, Fabrieksstraat 3 te 1770 Liedekerke

 

Inlichtingen:

Sandra Phlips: 053/64.11.65
sandra@edc-liedekerke.be

 
terug naar lijst